İK Politikası

  • Alpil şirket bilinci ve kurum kültürünü korumak ve geliştirmek.
  • Alpil’de çalışmanın Alpil’li olmanın bilinciyle  amatör ruhla ancak profesyonel süreçte şirket vizyonu ile uyumlu, sağlam ve kalıcı temeller üzerine kurulmuş, uzun soluklu çalışma ortamı oluşturmak.
  • İnsan değerlerini ve çalışan kaynağın önceliğini kurum kültürü içinde yaygınlaşmasını sağlamak, insan kaynağını daha iyi tanımak, anlamak ve onun kişisel gelişimini sağlamak ve verimini artırmak.

“En Değerli Varlığımız, Çalışanlarımızdır.”

Terminolojide İnsan Kaynakları yerine “İnsan Değerleri” kavramını dile getirmeye çalışan Alpil’in İnsan Kaynakları Stratejisi;
Şirket hedef ve büyüme stratejilerine odaklı, takım halinde çalışan, süreç yönetimlerine katılımcı, değişime ve dünyaya açık, sürekli gelişen, başarılara imza atan, mutlu motivasyonu yüksek ve eğitimli insan gücünü oluşturmaktır.

Bunun için,

  • Kadroların şirket büyümesi ve vizyonuna katma değer yaratacak şekilde oluşturulması,
  • Çalışanların yasalar ve uluslararası kabul görmüş etik ilkeler çerçevesinde kurum kültürüne bağlı bir şekilde çalışmasının sağlanması,
  • Şirket değer ve pozisyonların içerdiği görevler doğrultusunda çalışanların teknik bilgi ve becerilerini arttıracak yönetsel, kişisel ve mesleki gelişim planlarının oluşturularak gelişimin sağlanması,
  • Karşılıklı güvene dayalı, açık ve net iletişimin çalışma ortamına ve kurum kültürüne kazandırılması,
  • Çalışanların motivasyonunun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
  • Takım çalışmasının teşvik edilmesi, zamanı etkin kullanan yüksek konsantrasyonlu ekipler oluşturulması,
  • Çalışmanın her sürecinde kalite bilincinin tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesinin sağlanması.
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.
Cart